Время

Уақыты:

  • ttt
  • ttt

Хабарландыру тақтасы

АҚПАРАТТЫҚ ХАБАРЛАМА Шаруа немесе фермер қожалығын немесе ауыл шарушылығы өндірісін жүргізү үшін ауыл шаруа шылығы мақсатындағы жер учаскелерін уақытша өтеулі жер пайдалану (жалға алу) құқығын беру бойынша конкурсқа ұсынылатын жер учаскелерінің тізі «Шет ауданы әкімінің аппараты» ММ


Шет ауданының  әкімдігі жер учаскелерін 2020 жылдың  4 ақпанда сағат 10-00-де  конкурс  өткізеді. Мекен-жайы  Қарағанды облысы,  Шет ауданы, Ақсу-Аюлы селосы, Шортанбай  жырау  көшесі, 24 / Акимат Шетского района проводит конкурс по предоставлению  земельных  участков, который состоится 4 февраля 2020 года 10-00 ч. По адресу:  Карагандинская область, Шетский район,село Аксу-Аюлы, ул Шортанбай  жырау, 24.

АҚПАРАТТЫҚ ХАБАРЛАМА

    Шаруа немесе фермер қожалығын немесе ауыл шарушылығы өндірісін жүргізү үшін ауыл шаруа шылығы мақсатындағы жер учаскелерін уақытша өтеулі жер пайдалану (жалға алу) құқығын беру бойынша конкурсқа ұсынылатын жер учаскелерінің тізі «Шет ауданы әкімінің аппараты» ММ ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

        Перечень земельных участков выставляемых на конкурс по предоставлению  права временного возмездного землепользования

(аренды) для ведения крестьянского или фермерского хозяйства, сельскохозяйственного производства из земель сельскохозяйственного назначения Государственным учреждением «Аппарат акима Шетского района»

           

            №

п/п

Жер учаскесінің орналасқан жері (ауылдық  округтен арақашықтығы км, жер учаскесінің лот№)

Местоположение земельного участка (отдаленность от сельского округа, среднее расстояние, км.

№ лота земельного участка

Өңірдің ауыл шаруашылығы на мамандануы

Сельскохозяйствен       ная специализация региона

Жалпы ауданы, га Жалға беру мерзімі, жыл

Общая площадь земельного участка, га Срок аренды, лет

Алқаптардың құрамы, оның ішінде

Состав угодий, из них

Топырақ-тың сапа-лық си-паттамасы, (орташа  балл бонитет)

Качествен-ная харак-теристика почв (балл бонитета)

Сумен қамтамасыз етілуі

Водообеспеченность

Өзгеде

Иное

Егістік

Пашня

Шабын-дық

Сенокосы

Жайылым      -дық

Пастбища

Басқа алқап-тар

Другие земли

1

 

Ақсу-Аюлы а/о, Ақсу-Аюлы а.15 ш., 15 км от с.Аксу-Аюлы

Лот №109

мал шаруашылығы,

животноводство

79,3947 га

15жыл

15лет

-

-

79,3947

-

14

Су жоқ,

Воды нет

 

2

 

Бұрма а/о,  Бурминский с/о,

Бұрма а.14 шақырым/ 14 км.от с.Бурма  Лот №123

мал шаруашылығы,

животноводство

500,0468 га

15жыл

15лет

-

-

500,0468

0,0468

11

Өзектер бар,

Есть ручьи

 

 

3

Бұрма а/о,  Бурминский с/о,

Бұрма а.19 шақырым/ 19 км.от с.Бурма  Лот №132

мал шаруашылығы,

животноводство

364,0009 га

15жыл

15лет

-

-

363,0

1,0009

11

Өзектер бар,

Есть ручьи

 

 

4

 

Бұрма а/о,  Бурминский с/о,

Бұрма а.17 шақырым/ 17 км.от с.Бурма  Лот №85

мал шаруашылығы,

животноводство

371,3393 га

15жыл

15лет

168,0

-

203,0

0,3393

11

Өзектер бар,

Есть ручьи

 

 

5

 

Талды а/о-Талдинский с/о

Талды ауылынан 27 шақырым / 27 км от с.Талды   Лот 126

 

мал шаруашылығы,

животноводство

3323,8558  га

15жыл

15лет

-

-

3253,0

9,8558

10

Өзектер бар,

Есть ручьи

 

 

6

 

Талды а/о-Талдинский с/о

Талды ауылынан 21 шақырым / 21 км от с.Талды   Лот 103

 

мал шаруашылығы,

животноводство

277,0 га

15жыл

15лет

-

-

276,0

1,0

10

Өзектер бар,

Есть ручьи

 

 

 

 

7

 

 

 

 

Талды а/о-Талдинский с/о

Талды ауылынан 16 шақырым / 16 км от с.Талды   Лот 137

 

 

 

мал шаруашылығы,

животноводство

 

 

 

202,6978 га

15жыл

15лет

 

 

 

-

 

 

 

-

 

 

 

202,3699

 

 

 

0,3279

 

 

 

10

 

 

 

Су жоқ,

Воды нет

 

8

Талды а/о-Талдинский с/о

Талды ауылынан 14 шақырым / 14 км от с.Талды   Лот 138

 

мал шаруашылығы,

животноводство

410,0010 га

15жыл

15лет

337,0

-

73,0

0,001

17

Су жоқ,

Воды нет

 

9

Нұраталды а/о, Нураталдинский с/о, Нұраталды а.11 шақырым/  11 км от с.Нураталды,  Лот 140

мал шаруашылығы,

животноводство

746,3702 га

15жыл

15лет

746,0

-

    -

0,3702

16

Жаңында өзен бар, Рядом протекает река

 

10

Ақшоқы  а/о, Акшокинский с/о

Қызылтау а. 26 шақырым, 26 км от с. Кызылтау   /   Лот 116

мал шаруашылығы,

животноводство

1266,723 га

15жыл

15лет

      -

56,0

1205,0

5,723

8

Жаңында өзен бар, Рядом протекает река

 

11

Ақшоқы  а/о, Акшокинский с/о

Қызылтау а. 27 шақырым, 27 км от с. Кызылтау   /   Лот 117

мал шаруашылығы,

животноводство

1677,7363 га

15жыл

15лет

-

-

1592,0

85,7363

18

Өзектер бар,

Есть ручьи

 

 

12

Өспен а/о, Успенский с/о

 Өспен а. 20 ш., 20 км от с.Успенское   /  Лот №107

мал шаруашылығы,

животноводство

181,951 га

15жыл

15лет

-

-

181,0

0,951

11

Өзектер бар,

Есть ручьи        

 

13

Кеншоқы а/о, Нұра а. 35 шақырым., Кеншокинский с/о, 35 км от с.Нура Лот№35

мал шаруашылығы,

животноводство

837,8412  га

15жыл

15лет

-

-

832,0

5,8412

11

Өзектер бар,

Есть ручьи

 

14

Ақжал к/о, Акжалский п/о,

Ақжал к.39 шақырым/ 39 км от п.Акжал  Лот №301      

мал шаруашылығы,

животноводство

5409,69 га

15жыл

15лет

      -

-

5372,69

37,0

8

Өзектер бар,

Есть ручьи        

 

15

Талды а/о-Талдинский с/о

Талды ауылынан 20 шақырым / 20 км от с.Талды   Лот 300

мал шаруашылығы,

животноводство

755,0 га

15жыл

15лет

     158,0

-

592,5

4,5

10

Өзектер бар,

Есть ручьи

 

16

Киікті а/о, Кииктинский с/о, Киікті а.45 ш., 45 км от с.Киик

Лот №303

мал шаруашылығы,

животноводство

1800,0 га

15жыл

15лет

-

-

1789,0

11,0

10

Өзектер, құдық бар, Есть ручьи, колодец

 

17

Киікті а/о, Кииктинский с/о, Киікті а.47ш., 47 км от с.Киик

Лот №302

мал шаруашылығы,

животноводство

50,0 га

15жыл

15лет

-

-

48,5

1,5

10

Құдық бар,

Есть колодец

 

 

ЕСКЕРТПЕ:

Жеке және заңды тұлға болып табылатын қатысушы конкурсқа қатысу үшін мынадай құжаттар ұсынады:

1) конкурсқа қатысуға арналған өтінім; 2)  конкурстық ұсыныс.

Конкурстық ұсыныста:

Бизнес-жоспар (инвестициялардың болжамды көлемі, ауыл шаруашылығы дақылдарын

өңдеп-өсіру алаңдары, ауыл шаруашылығы жануарларының мал басы, қолданылатын агротехнологиялар, ауыл шаруашылығы техникасы мен технологиялық жабдықтың, ауыл шаруашылығы саласындағы білікті мамандардың болуы, құрылатын жұмыс орындарының саны);

2) Шаруашылықішілік жерге орналастыру жобасын жасау және игеру, ауыл шаруашылығы инфрақұрылымын дамыту жөніндегі іс-шараларды орындау;

3) Ауыл шаруашылығы мақсатындағы жерді ұтымды пайдалану қағидаларын қоса алғанда, Қазақстан Республикасы жер заңнамасының талаптарын орындау, өңірдің мамандануына сәйкес ауыл шаруашылығы дақылдарының егіс алаңдары құрылымын әртараптандыру бойынша индикативтік көрсеткіштерді орындау, ғылыми негізделген агротехнологияларды, фитосанитариялық және карантиндік талаптарды сақтау жөніндегі міндеттемелер қамтылуға тиіс. Конкурстық ұсыныстың беттері нөмірленіп, тігілген түрде мөрленген немесе өшірілмейтін сиямен жазылған жабық конвертте ұсынады, конкурстық ұсыныстың соңғы беті жеке тұлғалар (немесе сенімді өкіл) үшін – қатысушының қолымен және заңды тұлғалар үшін – бірінші басшының (немесе сенімді өкіл) қолымен және мөрімен (бар болса) куәландырылады.

Конкурсқа қатысуға арналған өтінімдерді қабылдау және тіркеу конкурс өткізу туралы хабарлама жарияланған күннен бастап күнтізбелік отыз күн өткен соң 2020 жылдың «13» қаңтардан бастап 2020 жылдың «31» қаңтар аралығында өтінім қабылдау және тіркеу жүргізіледі.Конкурсқа шығарылатын жер учаскелерінің  орналастыру схемасымен жергілікті атқарушы органның интернет-ресурсында, ауылдық округтердің және аудандық жер қатынастары бөлімінің ақпарат бұрыштарынан танысуға болады. Толық ақпаратты «Қарағанды облысы Шет ауданының жер қатынастары бөлімі» ММ-нен мына байланыс телефондары арқылы 8710-31-2-12-70 алуға болады.

ПРИМЕЧАНИЕ:

Участник, являющийся физическим и юридическим лицом, для участия в конкурсе представляет следующие документы:

1) заявка на участие в конкурсе; 2) конкурсное предложение. Конкурсное предложение должно содержать:

1) бизнес-план (прогнозный объем инвестиций, площади возделывания сельскохозяйственных культур, поголовье сельскохозяйственных животных, применяемые агротехнологии, наличие сельскохозяйственной техники и технологического оборудования, квалифицированных специалистов в области сельского хозяйства, количество создаваемых рабочих мест);

2) обязательства по составлению и освоению проекта внутрихозяйственного землеустройства, выполнению мероприятий по развитию сельскохозяйственной инфраструктуры;

3) обязательства по исполнению требований земельного законодательства Республики Казахстан, включая Правил рационального использования земель сельскохозяйственного назначения, выполнению индикативных показателей по диверсификации структуры посевных площадей сельскохозяйственных культур в соответствии со специализацией региона, соблюдению научно-обоснованных агротехнологий, фитосанитарных и карантинных требований.

Конкурсное предложение представляется участником конкурса в закрытом конверте, отпечатанное или написанное несмываемыми чернилами в прошитом виде с пронумерованными страницами, где последняя страница заверяется: подписью участника – для физических лиц (или доверенного лица) и подписью первого руководителя (или доверенного лица) и печатью (при ее наличии) – для юридических лиц.

Прием и регистрация заявок на участие в конкурсе производится по истечении тридцати календарных дней со дня опубликования извещения о проведении конкурса с «13» января 2020 года по «31» января 2020 года. Со схемой размещения земельных участков, выставляемых на конкурс можно ознакомиться на интернет-ресурсе местного исполнительного органа и с уголков информации сельских округов и районного отдела земельных отношений. Более подробную информацию можно получить в ГУ «Отдел земельных отношений Шетского района Карагандинской области по телефонам: 8710-31-2-12-70.

 


Вернуться назад

Эльдар Серікұлы Дүйсетаев Қарқаралы ауданының әкімі Выступления Официальный сайт Президента РК

Ауа райы

Каркаралинск, Казахстан

6°C пасмурно, Влажность 31%, Давление 716, ветер 7 м/с

Курсы валют

Каркаралинск, Казахстан

USD/KZT 437.20
EUR/KZT 475.32
RUB/KZT 5.79
Анонсы Архив
© 2013 -2018 ГУ «Аппарат акима Каркаралинского района»
Разработка и поддержка сайта:Интернет компания «Creatida»